FÖRARNA TILL SEC-SERIEN

Idag presenterades alla förarna som kommer köra i SEC-serien 2022. Topp 5 från förra årets serie var klara sedan tidigare. Dessa var Mikkel Michelsen, Leon Madsen, Patryk Dudek, Piotr Pawlicki och Daniel Bewley.
Sedan gick Andzejs Lebedevs, Bartosz Smektala, Rasmus Jensen, Dimitre Berge och Adam Ellis vidare från SEC-Challange.
Och idag så presenterades vilka förare som får wildcard och dessa gick till Janusz Kolodziej, David Bellego, Oliver Berntzon, Kai Huckenbeck och Vaclav Milik.

Så startlistan ser ut som följande:

Mikkel Michelsen (Danmark)
Leon Madsen (Danmark)
Patryk Dudek (Polen)
Piotr Pawlicki (Polen)
Daniel Bewley (Storbritannien)
Andzejs Lebedevs (Lettland)
Bartosz Smektala (Polen)
Rasmus Jensen (Danmark)
Dimitri Berge (Frankrike)
Adam Ellis (Storbritannien)
Janusz Kolodziej (Polen)
David Bellego (Frankrike)
Oliver Berntzon (Sverige)
Kai Huckenbeck (Tyskland)
Vaclav Milik (Tjeckien)

Sedan är även reservlistan klar vid eventuella skador och den ser ut som följer:

Dominik Kubera (Polen)
Jacob Thorssell (Sverige)
Timo Lahti (Finland)
Frederik Jacobsen (Danmark)
Marko Levishyn (Ukrania) 

Tävlingsdatum

Rybnik 2juli
Gustrow 6 augusti
Lodz 3 september
Pardubice 23 september