INGA RYSKA OCH VITRYSKA FÖRAREFIMs styrelse höll ett extra möte den 5 mars 2022 med anledning av situationen i Ukraina.

Efter att noggrant ha övervägt Internationella olympiska kommitténs rekommendationer och särdragen hos vår sport, har styrelsen enhälligt fördömt den ryska invasionen av Ukraina. Hädanefter har följande provisoriska brådskande och skyddande beslut fattats som träder i kraft omedelbart och gäller tills vidare:

• Att avbryta utfärdandet av FIM-licenser och FIM-licenser som redan distribuerats för Rysslands motorcykelförbund (MFR) och Vitryska motorcykelsportförbundet (BFMS). Att avbryta funktionerna för personer från MFR och BFMS som agerar som FIM-tjänstemän och som kommissionsledamöter/experter/ombud för FIM. Som ett resultat kan inga ryska och vitryska förare, lag och funktionärer delta i några FIM-evenemang och aktiviteter.

• Att avbryta registreringen av och avbryta alla FIM-evenemang såsom FIM International Meetings, FIM World Championships och FIM Prize Events som äger rum i Ryssland, Vitryssland och Ukraina och, om tillämpligt, att flytta dessa FIM-evenemang till ett annat land.

• Att avbryta alla andra FIM-aktiviteter inklusive men inte begränsat till seminarier, kommissionsmöten, träningsläger som äger rum i Ryssland, Vitryssland och Ukraina.

FIM:s styrelse rekommenderar enhälligt alla anslutna medlemmar och kontinentala fackföreningar att tillämpa dessa åtgärder på nationell och kontinental nivå.

FIM-presidenten, Jorge Viegas, tillade: "Vi står i sympati och solidaritet med alla som lider, som ett resultat av den ryska invasionen i Ukraina, och förblir i nära kontakt med vår affilierade medlem i Ukraina (FMU). Jag vill tacka FIMs styrelseledamöter för att de beslutade om dessa åtgärder i idrottens och fredens intresse. FIM, tillsammans med sina initiativtagare och arrangörer, har redan agerat i denna fråga och ställt in FIM-tävlingarna som planerats i Ryssland, Vitryssland och Ukraina. De beslut som tillkännages idag är i linje med de rekommendationer och uttalanden som gjorts av Internationella olympiska kommittén, anpassade för att passa vår sport. Familjen FIM följer utvecklingen i Ukraina med stor sorg och hoppas på en snabb och fredlig lösning.”

KÄLLA: FIM

Kan vara en bild av 1 person motorcykel och utomhus