JONASSON ÖVERKLAGAR DOMEN!

Värmlands folkblad skriver idag att Tomas Jonasson kommer överklaga dopingdomen. Tomas har mycket hjälp av sin bror Andreas i detta fallet och han säger till tidningen.
- Att Tomas i höstas trodde det var ett missförstånd när beskedet om misstänkt doping kom upp.
Då skickade Tomas in en överklagan utan att rådfråga någon. Något Andreas idag beklagar och när man ser tillbaka borde han tagit juridisk hjälp från början.
Andreas säger vidare att som de har förstått läget så har han rätt att komma med ett yttrande om det framkommit nya uppgifter eller bevis.
Nu ska en advokat hjälpa till i ärendet.
Valsarnas Lasse Persson säger till Värmlands Folkblad:
-Vi har konsulterat en advokat, vi känner att vi har ett ansvar för Tomas när vi haft honom kontrakterad och ställer upp för honom till 110%. Vi vill få överklagandet så bra som möjligt.

Dopingnämnden som valde att fälla Tomas var inte eniga. Där den tidigare landslagsläkaren i fotboll Magnus Forssblad ansåg att Tomas avstängning skulle hävas av flera skäl.
Bland annat på grund av dessa punkter:

1. Han har uppenbarligen inte intagit sin medicin i prestationshöjande avsikt

2. Han har tagit sin medicinen efter ordination av läkare på grund av konstaterad sjukdom.

3. Den dispensansökan där hans medicinering klart framgår har inte behandlas inom rimlig tid.

4. Av dopinglaboratoriets analys framgår inte hur stor mängd av substanserna som påvisats och därför blir det omöjligt att relatera detta till intagen medicinering. 

Just detta med att ingen mängd av preparatet mättes upp är även Tomas bror Andreas kritisk till.
- Det skulle kunna vara en ofantligt liten mängd. B-provet kostade 5000kr att analysera och tyvärr valde Tomas att inte göra detta. Så klart skulle han ha bett om en analys.
- Just med problematiken som Tomas har med sin Adhd-diagnos så var kanske inte den första överklagan perfekt strukturerad. Han har hela tiden sagt att det löser sig för jag har papper på allt. Så klart så skulle han fått hjälp från början.
Men vi ska göra ett sista försök att lösa detta säger Andreas till Värmlands Folkblad.

Text: Niklas Pappila
Foto: Matilda Bengthsson
Källa: Värmlands Folkblad