Nytt beslut från SVEMO om all tävlingsverksamhet!

Igår kom beslutet från Svemo att all tävlingsverksamhet inom Svemo ska ställas in. Detta efter att regeringens beslut om max 50 personer vid offentliga tillställningar, Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets rekommendationer om att ställa in eller skjuta på alla tävlingar.

Beslutet kommer att gälla tills vidare och målet är att verksamheten ska komma igång så snart myndigheterna och Svemos styrelse anser att tävlingsverksamhet åter kan bedrivas på ett för verksamheten och samhället säkert sätt.

Anledningen till detta beslut grundar sig till den osäkerhet som uppstått, vi vill inte riskera smittspridning och att någon i vår verksamhet insjuknar. Vi vill i det läge som råder inte riskera att belasta sjukvården i landet med olycksfall.

Observera att beslutet inte gäller för tränings-eller mötesverksamhet.