Turerna om Tallhult lösta?

Det har under åren varit många turer om Tallhult i Hagfors. 2013 när Valsarna gick i konkurs så köptes Tallhult av Kjell Ottoson genom sitt företag Hagfors El-Montage. Några år senare närmare bestämt 2017 lades arenan ut till försäljning på Blocket och sedan dess har osäkerheten varit stor om Valsarna och Hagfors motorsällskap kan vara kvar när arrendet går ut 2023.

Kjell Ottosson som är 78 år företräds av sina söner Niklas Ottosson och Jonas Öhrfeldt via en fullmakt utfärdad av Kjell. Det har varit mycket ilskna inlägg på sociala medier, hot om vräkning för utebliven hyra bland annat.
Sönerna vill sälja Tallhult.

Nu har dock allt tagit en ny vändning när Valsarna kom överens direkt med Kjell nu i höstas.
Valsarnas ordförande Marie Lind träffade Kjell 20 oktober och kom överens om ett arrende på 30år som är påskrivet av behörig firmatecknare och jordägare och inskrivet i fastighetsregistret.
Utgångspunkten är att avtalet är giltigt och gäller i 30 år säger Valsarnas advokat Lena Rebane i en artikel i Nya Wermlands tidningen.

Först fick Valsarna erbjudandet att köpa arenan för 1,5 miljoner men dessa pengarna hade de inte. Då erbjöd Kjell att de skulle köpa arenan för det som han gav för den 600000kronor men ändrade sig sedan och ville att de skulle arrendera istället.
Nu betalar de 17000kronor per år med indexhöjning och står för allt själva på arenan.
I och med överenskommelsen så har klubben fått arbetsro. För innan detta har alla undrat vad som skulle hända efter 2023 när den förra avtalet skulle gått ut.

Men allt är inte fröjd då sönerna har polisanmält ordförande Marie Lind då de menar att hon har utnyttjat deras far som de säger är dement.
Men Marie anser inte att hon lurat Kjell då hon flera gånger frågade honom om detta var vad han ville.
Kjell hade svarat att "Ja Valsarna ska var kvar på Tallhult" 
Ska även nämnas att Valsarna genom alla år har alltid haft goda relationer med Kjell Ottosson.

Valsarnas advokat Lena Rebane säger att Kjell är fortfarande firmatecknare och så som läget är nu arrenderar Valsarna Tallhult i 30 år. Sedan återstår att se om sönerna inleder någon process för att ogiltigförklara avtalet, men min bedömning är att det kommer bli svårt att göra det.

Så nu återstår att se vad som händer framöver då sönerna via sin advokat Peter Rimo håller på att utreda möjligheten att häva kontraktet.
Skulle det gå så långt som till en process i tingsrätten kan det bli långdraget då det kan ta 2-3 år om det vill sig illa. Sönerna vill helst sälja arena då de vill avveckla sin fars tillgångar och förvandla det till pengar. Det finns andra intressenter till Tallhult som är kapitalstarka och intresserade av att utveckla speedwayverksamheten.

Källa: Nya Wermlands tidning