Vetlanda speedway friställer lagledare!

Ikväll kom en pressrelease från Vetlanda speedway där de meddelar att de friställer lagledare Mikael Wirebrand.

Med anledning av rådande osäkra läge beroende på Covid-19, så är styrelsen i Vetlanda Speedway AB/ Vetlanda Motorsällskap tvingade att göra nedskärningar av kostnader, dessvärre genom bland annat personalnedskärningar.

Anledning till nedskärningarna är det osäkra ekonomiska läget i samband med Covid-19, då Vetlanda Speedway AB, liksom många andra företag och föreningar, kommit i ett kännbart ekonomiskt läge. I vårt fall beroende på minskade intäkter från åskådare och sponsorer, som tack vare Covid-19, inte haft möjligheterna att hjälpa oss som tidigare.

Vi hoppas genom vårt agerande att säkerställa företagets samt föreningens ekonomi samt överlevnad, genom bl.a. minskade lönekostnader.

I aktuellt läge tvingas vi att friställa vår sportchef/lagledare Mikael Wirebrand, med omedelbar verkan, men räknar i dagsläget med att kunna behålla övrig personal.

Det är alltid tråkigt att ställas inför det faktum att vi tvingas friställa duktiga och trogna medarbetare, men i nuläget måste företagets och föreningens bästa, komma i första rummet.

Vi räknar med att klara personalförlusten genom att omorganisera verksamheten, och förlitar oss på ideella krafter för att genomföra detta.

Redan inför 2020 gjordes väldigt stora nedskärningar i förarkostnader och tack vare våra sponsorer möjliggjordes ett genomförande av säsongen 2020, men att genomföra ytterligare en säsong med samma förutsättningar, utan åskådare, är för oss en stor utmaning även med minskade kostnader.

Vi har för avsikt att med dessa åtgärder, samt med hjälp av våra duktiga funktionärer och sponsorer, att komma till start i Bauhausligan 2021, vår satsning på unga svenska förare är oerhört spännande. Men formerna för Bauhausligan är naturligtvis beroende på hur det ekonomiska läget och rekommendationerna med Covid-19 ser ut längre fram.

Dessa åtgärder som genomförs väntas inte påverka vår ungdomsverksamhet, eller övrig tävlingsverksamhet på anläggningen.

Vi vill samtidigt tacka Mikael Wirebrand för ett framgångsrikt arbete genom åren, som resulterat i bl.a. SM-guld för föreningen och önskar honom lycka till med framtida arbetsuppgifter.

// Styrelsen Vetlanda Speedway AB / Vetlanda Motorsällskap